Antidekubitní matrace

Aktivní antidekubitní matrace efektivně slouží pro prevenci a podporu léčby dekubitů. Oproti běžným pasivním matracím není tělo pacienta podepřeno na stále stejných místech, ale díky možnosti využití dynamického střídání tlaku v jednotlivých částech matrace, dochází ke snižování tlaku na tkáň pacienta a její dostatečné prokrvení.