LifePoint Pro AED

Life Point Pro AED defibrilátor je navržen tak, aby udržel naživu pacienta trpícího srdečním záchvatem a pomocí hlasových pokynů umožnil jednoduchou obsluhu i laickým uživatelům. Zařízení automaticky analyzuje EKG signál pacienta a rozhoduje, zda-li je defibrilace nutná či nikoliv.

  • Přesná a spolehlivá EKG analýza
  • Funkce autotestu
  • Jednoduché použití
  • AHA/ECR Guidelines for KPR a defibrilaci
  • Detekce pohybu
  • Detekce kardiostimulátoru
  • Historie
  • Záruka 5 let

LifePoint Pro AED
Přístroj je dodáván s baterií, jednorázovými dospělými elektrodami, rukavicemi, holítkem.

Čas nabíjení na 150J méně než 10 s
Hmotnost (vč. baterie) 1,85 kg
Rozměry 95 x 270 x 240 mm
Doba EKG analýzy méně než 10 s
Provozní režim Automatický
Křivka Zkrácená bifázická křivka
Baterie LiMnO2 (12V 4500mA)